استخدام

فرم پرسشنامه استخدام :

تاریخ تکمیل فرم : *
نام و نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
تاریخ تولد : *
کد ملی : *
محل صدور : *
محل تولد : *
دین (مذهب) : *
وضعیت تاهل :
ملیت : *
سلامت وضعیت روحی و جسمانی :
در صورت خیر توضیح دهید :
خدمت نظام وظیفه :
ذکر نوع و علت معافیت :
سوابق تحصیلی و آموزشی : *
تجربیات شغلی : *
آشنایی با زبان های خارجی :
آشنایی با کامپیوتر :
گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای یا موسسات آموزشی :
نحوه همکاری :
دادن تضمین در صورت لزوم :
برنامه 5 سال آتی :
شغل درخواستی :
تاریخی که می توانید مشغول به کار شوید :
سابقه بیمه :
شماره بیمه :
مدت زمان سابقه بیمه :
چگونگی آشنایی با شرکت :
در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن شهرستان هستید؟ :
محل سکونت :
توضیح :
آدرس : *
کد پستی : *
تلفن ثابت : *
تلفن همراه : *
شماره تماس اضطراری : *
کد امنیتی بالا :